Адреса:

ПАП Охрид
Стив Наумов бб
6000, Охрид,
Р. Македонија


Тел:
+389 46 265 771
+389 46 265 772
Факс:
+389 46 265 615

 

 
   Ø ЗА КОМПАНИЈАТА
 
ПАП Охрид е трговско друштво со долгогодишна традиција во областа на изработка на светлосни реклами и електронски производи за надворешни и внатрешни обележувања.
ПАП Охрид нуди комплетна инженеринг услуга: изработка, испорака, монтажа и гаранција со квалитетен сервис.

Производствениот погон е комплетиран со најсовремена опрема за оваа намена: CNC машини, ласер машина, waterjet машина, плотери, катери и алати за изработка на овој вид на производствен програм, со квалитетно опремен дел за техничка припрема и дизајн на производите.
 
 
 
 

2006 © Copyright ПАП - Охрид. Сите права се задржани. Овој материјал не смее да се издава, емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола од ПАП