Адреса:

ПАП Охрид
Стив Наумов бб
6000, Охрид,
Р. Македонија


Тел и факс:
+389 46 265 771
+389 46 265 615


 

 
 
 Ø ЗА КОМПАНИЈАТА
ПАП Охрид е трговско друштво со долгогодишна традиција во областа на изработка на светлосни реклами и електронски производи за надворешно и внатрешно обележување.


Во произведствениот програм на ПАП Охрид влегуваат:

 • Светлосни реклами во разни изведби (алуминиум, плексиглас, PVC фолија, дуван неон, LED, инокс)
 • Дигитални часовници (со приказ на време, дата, температура, секунди)
 • Електронски курсни листи
 • Електронски спортски семафори
 • Електронски табли за приказ на размена на играчи - дополнително време (во фудбал)
 • Електронски училишни ѕвона
 • Електронски дисплеи (движечки текст, графички моноколор, графички триколор, графички full колор)
 • Дизајн и производство на плочки со печатени кола (PCB)
 • Внатрешни и надворешни обележувања за насочување

Услуги:

 • Ласерско сечење на секакви видови на материјали (инокс, лим, плексиглас, алуминиум)
 • Услуги со CNC машина (гравирање, сечење)
 • Печатење во разни формати на самолеплива фолија, церади, фотоглос хартија, канвас, "one way vision" фолија
 • Сечење со вода - Waterjet машина (челик, мермер, керамика, стакло)

ПАП Охрид нуди комплетна инженеринг услуга: изработка, испорака, монтажа и гаранција со квалитетен сервис.

Од техничка гледна точка располагаме со производствен погон (хала) од 1500 m2 и одвоен административен простор од 980 m2.

Производствениот погон е комплетиран со најсовремена опрема за оваа намена: CNC машини, ласер машина, waterjet машина, плотери, катери и алати за изработка на овој вид на производствен програм, со квалитетно опремен дел за техничка припрема и дизајн на производите.

ПАП Охрид располага со квалитетни високостручни кадри: архитекти со специјализација за дизајн, машински инженери, електроинженери и информатичари и др. технички лица кои ги имаат поминато сите специјализирани курсеви за соодветните технички активности.

Нашето мото Светлина во Вашиот бизнис е повеќекратно потвредено.
 

 Ø ОРГАНИЗАЦИЈА
 ПАП Охрид е организиран во едностепен систем на управување на директори
 • Администрација
 • Комерција
 • Техничка припрема и развој
 • Произвотство на светлосни реклами и електронски производи
 • Контрола за квалитет
 • Експедиција

Галерија на фотографии и мапа

 
 
 

2006 © Copyright ПАП - Охрид. Сите права се задржани. Овој материјал не смее да се издава, емитува, препишува и повторно дистрибуира во било која форма освен со претходна дозвола од ПАП